REUS

Renold REUS Serisi Sıkışık Makaralı Avara Kasnakları otomatik merkezlemeli değildir. İç ve dış bilezikler arasında eş merkezliliği sağlamak için yataklar, avara kasnağa bitişik yerleştirilmelidir.

REUS Serisi avara kasnakları, standart 62 serisi yataklarla aynı dış boyutlara sahiptir.

Tork, iç bileziğe bir kama vasıtasıyla ve dış bileziğe ise temaslı geçme ile aktarılır. Dış bilezikte alın kamaları kullanılıyorsa presle geçme sağlamak için yuva toleransı H7 olmalıdır. Yuva, geçme kaynaklı gerilimleri kabul edecek kadar güçlü olmalıdır. Mil toleransları H6/J6 olmalıdır.

Kullanım öncesinde avara kasnağı yağlanmalıdır.  Aşırı çalışan uygulamalar için yağlama yağı elzemdir.

REUS açık bir tasarımdır, bu nedenle sızdırmazlık contası kurulum tarafından sağlanmalıdır.