Zincir Dişlileri

Renold, uygulamanız için maksimum çalışma ömrü ve verimlilik sağlayan, İngiliz Standardı zinciri için iki inç hatveye kadar kapsamlı bir tahrik zinciri dişlisi ürün gamı sunar. Talep üzerine Amerikan Standardı boyutlarına dâhil olmak üzere diğer zincir dişli ölçüleri mevcuttur.

Talep üzerine özel malzemeler veya biçimlerde, normal olarak aşağıdaki gibi zorlu veya çetin tahrik koşullarında belirli uygulamalara uyacak şekilde özel zincir dişlileri de imal edilmektedir:

  • Bünyesinde mil barındıran zincir dişlileri
  • Kaynaklı veya sökülebilir göbekler
  • Takılı emniyet pimi cihazları
  • Büyük varilleri veya tablaları döndürmek için zincir pulları ve ayrı diş bölümlerinden oluşan boyun zincir dişlileri.
  • Kombine zincir dişlileri (farklı hatve ölçüsü ve diş sayısına sahip olan birleşik iki veya daha fazla zincir dişlisi).
  • Ayrık zincir dişlileri veya bölümlü zincir dişlileri gibi iki veya daha fazla kesitte zincir dişlileri.

 

Zincir Dişlisi ve Zincir Uyumluluğu

Çoğu tahrik sistemi, zincirde çift sayıda hatveye sahiptir ve tek sayıda dişe sahip bir tahrik zincir dişlisi kullanılarak hem zincir hem de zincir dişlileri üzerinde düzgün aşınma dağılımı elde edilir. Hem tahrik hem de tahrikli zincir dişlileri için çift sayıda diş sayısı kullanılabilir ancak hem zincir dişlisi dişleri hem de zincir üzerindeki aşınma dağılımı zayıftır.

 

Diş Sayısı

Tahrik edilen herhangi bir zincir dişlisindeki maksimum diş sayısı 114'ü geçmemelidir. Bu sınırlama, aşınmaya bağlı zincirin belirli bir uzaması için zincir dişlisindeki zincirin çalışma hatve çapının nominal hatve çapına bağlı olarak artması yani zincirin, zincir dişlisi dişleri üzerinde daha yüksek bir konum alması nedeniyledir. İzin verilen güvenli zincir aşınmasının, nominal uzunluk boyunca %2 uzama derecesine sahip olduğu kabul edilir.

Bir zincir dişlisinin ne kadar zincir uzamasına uyumlu olabileceğini belirlemek için basit bir formül 200/N'dir; burada N, tahrik sistemindeki en büyük zincir dişlisindeki diş sayısıdır. Hem tahrik sisteminin hem de tahrik edilen zincir dişlilerinin aynı zincir tarafından çalıştırıldığı yani 1:1 oranlı bir tahrikte toplam diş sayısının 50'den az olmaması iyi bir uygulamadır. Her iki zincir dişlisinin her biri 25 dişe sahip olmalıdır.

Merkez Mesafesi

Optimum aşınma ömrü için iki zincir dişlisi arasındaki merkez mesafesi, normalde zincir hatvesinin 30 ila 50 katı arasında olmalıdır. Merkez mesafeleri 30 hatvenin altında ya da 2 metreden daha büyük olan tahrik tekliflerinde tahrik ayrıntılarının, teknik personelimizle görüşülmesini tavsiye ederiz.

Asgari merkez mesafesi bazen tahrik zincir dişlisindeki zincir sargısı miktarına göre belirlenir ve bu durumda normal önerimiz, zincirle altıdan az dişin temas hâlinde olmaması yönündedir. 

Merkez mesafesi ayrıca özel durumlar haricinde önerilmeyen bir uygulama olan kranklı bir bağlantının kullanılmasından kaçınmak için eşit olmayan sayıda hatveye sahip bir zincir kullanılmasının istenmesine de bağlıdır.

Yatay düzlemde bir tahrik için mümkün olan en kısa merkez mesafesi, tahrik zincir dişlisinde önerilen zincir sargısı (maksimum altı diş) ile uyumlu olarak kullanılmalıdır.

 

ZİNCİR DİŞLİSİ

DÜZGÜN
ÇALIŞMA

ORTA YÜKLÜ DARBELER

AĞIR YÜKLÜ
DARBELER

29 TONA KADAR

EN8
veya
EN9

EN8 veya EN9 Sertleştirilmiş ve Temperlenmiş ya da Dış Yüzeyi Serleştirilmiş
Yumuşak Çelik

EN8 veya EN9
Sertleştirilmiş ve Temperlenmiş ya da Dış Yüzeyi Serleştirilmiş Yumuşak Çelik

30 TON VE ÜSTÜ

Dökme Demir

Yumuşak Çelik veya Mehanit

EN8 veya EN9
Sertleştirilmiş ve Temperlenmiş ya da Dış Yüzeyi Serleştirilmiş Yumuşak Çelik