REUF

Renold REUF Serisi Sıkışık Makaralı Avara Kasnakları otomatik merkezlemeli değildir. İç ve dış bilezikler arasında eş merkezliliği sağlamak için yataklar, avara kasnağa bitişik yerleştirilmelidir.

Tork, iç bileziğe bir kama vasıtasıyla ve dış bileziğe ise alın kamaları veya temaslı geçme ile aktarılır. Dış bilezikte alın kamaları kullanılıyorsa presle geçme sağlamak için yuva toleransı H7 olmalıdır. Tork aktarımı sadece geçme aracılığıyla oluyorsa yuva toleransı K6 olmalıdır. Yuva, geçme kaynaklı gerilimleri kabul edecek kadar güçlü olmalıdır. Mil toleransı H6/J6 olmalıdır.

Kullanmadan önce avara kasnağı, mevcut katalogumuzun 35. sayfasındaki talimatlara göre yağlanmalıdır. Aşırı çalışan uygulamalar için yağlama yağı elzemdir.

REUF açık bir tasarımdır, bu nedenle sızdırmazlık contası kurulum tarafından sağlanmalıdır.