Standart Ataçmanlar

Standart ataçmanlar, belirli bir madde taşıma amacına uygun hâle getirmek için ana zincire takılan parçalardır. Ataçmanlar, bakla pulunun ayrılmaz bir parçası olabileceği gibi normal baklanın yerine zincire bağlanabilir. Diğer ataçmanlar (türüne bağlı olarak), zincirin bir ya da her iki tarafına çıkıntılı veya köşe kaynağı yaparak zincir pullarına tespit edilir.

Standart ataçmanlar aşağıda tanımlanmıştır:

F tipi Ataçmanlar
Dış veya İç Baklalar

F tipi Ataçmanlar, zincir puluna dik açıda düz bir yüzey sağlar. İticiler, sıyırıcı çubukları vs. bağlamak için kullanılırlar.

F Tipi Ataçman


F tipi Ataçmanlar
Dış veya İç Baklalar

K tipi Ataçmanlar, zincir doğrultusuna ve yatak pimi eksenine paralel bir platform sağlar. Zincire çıtalar, sıyırıcılar, kepçeleri vs. bağlamak için kullanılırlar.

K Tipi Ataçman


L tipi Ataçmanlar

L tipi Ataçmanlar, zincir dış pulları ile bütünleşiktir. Normalde bir veya iki deliğe (L2 tercihen) sahiptir fakat sıyırıcı uygulamalarında deliksiz ve çeşitli kutu genişlikleri (LO Tipi) ile tedarik edilebilir.

L Tipi Ataçman


İçi Boş Yatak Pimli Zincirde Kullanılan Dıştan Makaralar

Dıştan makaraların iki ana avantajı vardır; doğrudan yük taşıyıcılar olarak zincir makaralarının sadece dişli tertibatı amaçlarıyla kullanılmasını sağlar ve dış makaranın aşınması durumunda zincir değişimine başvurmadan kolayca değiştirilebilirler. Ataçmanlar, dişli tertibatı makaralarının dönüş pasosunda destek yollarında çalışmasını önlediği zaman ya da makara yüklemesi yüksek olduğunda özellikle kullanışlıdır.

Dıştan Makaralar

Kılavuzlu Pimler ve Delikli Bakla Pulları

Kılavuzlu pimler ya içi boş yatak pimleri ya da bakla pulları ile monte edilebilir ve bir somun ve yaylı rondela ile sabitlenir.

Tek delik en çok kılavuzlu pimlerle kullanıma yöneliktir ve zincirin her iki tarafında gereklidir. Çift delik, zincirin bir ya da her iki tarafında özel ataçmanların montajında kullanılır. İç pullardaki delikler, cıvata başlarının zincir dişli çark dişlerine dolanmasını önleyecek şekilde iç tarafında gömülüdür.

Kılavuzlu Pimler Delikli Bakla