BASAMAK 2020

BASAMAK 2020, temel olarak sürekli iyileştirme ile ilgilidir. Her girişim, ne kadar küçük olursa olsun, yaptığımız her şeyi yeniden yapılandırmayı amaçlayan bir dizi ortak temalı merdivende bir basamaktır.


İş süreci verimliliği

2020-bp

Genel Görünüm

Neredeyse her yerde farklılık gösteren çok çeşitli ve çok kapsamlı bir dizi iş süreci yürütüyoruz. Hepsi birden çok farklı kullanıcı ve bilgisayar sistemiyle farklı şekillerde birbirlerine bağlıdır. Projelerin İş Süreci Verimliliği merdiveni, iş süreçlerini optimize etme ve kritik noktamızı azaltma konusunda stratejik hedeflerimize ulaşmayı amaçlamaktadır.

Amaçlar

Amacımız tek bir küresel standart işletme modeli uygulamaktır. Bu sayede insanlarımız, süreçlerimiz ve sistemlerimiz birleşecektir. İş süreçlerimizin her biri, sağlam ve mümkün olduğunca otomatikleştirilmiş basit ve etkili olacak şekilde tasarlanmaktadır. Bu, katma değerli faaliyetlere odaklanmak için yönetim zamanını mümkün kılacaktır. Aynı zamanda maliyeti düşürecek ve bilgi sistemlerimize yönelik desteği basitleştirecektir.

 

İmalat verimliliği

2020-me

Genel Görünüm
İmalat tesislerimize önceki yıllarda yatırım yapılmıştır. Bu; verimsiz üretim süreçlerine, uzun teslim sürelerine, fazla atıklara ve birden fazla iş merkezi arasında ürünler geçerken bekleme süresine neden olmuştur. Projelerin İmalat Süreci Verimliliği merdiveni, kritik noktamızı azaltma gibi birkaç stratejik hedefimize ulaşmayı amaçlamaktadır.

Amaçlar
Amacımız, öncü mühendislik ve üretim teknik bilgi birikimimize uyacak şekilde imalat kabiliyetimizi modernize etmektir. Daha iyi donatılmış tesisler; müşteri hizmetlerini iyileştirmek, bilançoyu iyileştirmek için stokları azaltmak ve 2020 yılına kadar orta seviyeli işletme marjı hedefimize güçlü bir şekilde katkıda bulunmak için teslim sürelerini kısaltacaktır.

 

Ticari konum

2020-cp

Genel Görünüm
Ticari iş süreçlerimiz müşteri hizmetlerini iyileştirme ve hizmet sunumumuzu geliştirme odaklıdır.
Çeşitli iş süreçlerimizin birçoğu gibi bizim için standartlaştırılacak ve basitleştirilecek çok fazla kapsam vardır. Projelerin Ticari Konum merdiveni, müşteri hizmetlerini iyileştirme stratejik hedefimize ulaşmayı amaçlamaktadır.

Amaçlar
Müşteri hizmetlerimizi geliştirmek için çok çalışıyoruz. Bu geçmişte zayıf bir alan olduğu için daha yapmamız gereken çok şeyin olduğunu biliyoruz. Ticari ekiplerimizin ve kaynaklarımızın iyileştirilmiş yönetimi ve kendi yerel pazarlarındaki müşterilerle yeniden bağlantı kurarak üstün nitelikli ürünlerimiz için hizmette itibarımızı sağlamlaştırmayı hedefliyoruz.

 

Kurumsal verimlilik

2020-ce

Genel Görünüm
İşletim kapsama alanımızın çoğu uzun bir zamanda oluşmuştur ve çoğu durumda ya modern standartların dışında kalmakta ve fazla büyüktür ya da ihtiyaçlarımız için aşırı fiyatlandırılmıştır. Projelerin Kurumsal Verimliliği merdiveni, Bilançomuzu Güçlendirme ve Finansal performansı iyileştirme gibi birkaç stratejik hedefimize ulaşmayı amaçlamaktadır.

Amaçlar
Basitçe, işgal ettiğimiz alanlardan en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz. Çok fazla alana sahip olduğumuzda, bunu azaltmayı hedefleyeceğiz. Yer için fazla ödeme yaptığımızda daha düşük kiralar için müzakere edeceğiz ya da daha uygun fiyatlı yerlere taşınacağız. Fazla mal varlığımız veya tesislerimiz varsa bunları paraya dönüştürmeyi ve gereksiz masraflardan kaçınmayı hedefleyeceğiz.

 

Büyüme faaliyetleri

2020-g

Genel Görünüm
Pazar çeşitliliğimiz, Grup için büyük bir fırsattır. Satış faaliyetlerimize daha fazla odaklanmayı sağlayarak istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlayabilir ve tarihi döngüselliğimizin çoğunu ortadan kaldırabiliriz. Projelerin Büyüme Faaliyetleri merdiveni, kâr marjını iyileştiren büyüme sağlama stratejik hedefimize ulaşmayı amaçlamaktadır.


Amaçlar
Pazarlarımız genel olarak GSYİH ile aynı doğrultuda büyümektedir. Çok sayıda coğrafya, pazar ve sanayi sektöründe temsil edildiğimiz için 2020 yılına kadar artı GSYİH ile yıllık büyüme sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda faaliyet kâr marjımızı artırmak ve hissedarlarımız için değeri sürdürmek için üstün nitelikli ürün kabiliyetini güçlendirecektir.