Tarihçe


1864 
Zincir Yapım Şirketi James Slater (daha sonradan Hans Renold Co. olacak olan) zincire makara sistemini getirdi. Bundan önce tahrik zinciri sadece pimlerden ve pullardan oluşuyordu.

1873
İsviçre - Aarau'da bulunan kasabalı bir ailenin oğlu Hans Renold, 21 yaşında İngiltere'ye geldi ve Manchester'da bir makine ihracatçı firmasında birlikte iş buldu.

1879

Bağımsız ve yaratıcı ruhu, kısa süre sonra Salford'da küçük bir tekstil zinciri yapım işinin satın alınmasında ifade buldu.

James Slater işletmesinin satın alınmasının ardından Hans Renold Co. şirketi kuruldu. Bu, Renold'u hâlâ faal olan dünyadaki en köklü tahrik zinciri şirketi yapmaktadır.

1880
Hans Renold Co., patentli yekpare burç özelliğini piyasaya sürdü. Bu, tasarımı bugün hâlâ dünya çapında kullanılan burç makaralı zincirinin temelini oluşturuyordu.

Böylece Makine Mühendisleri Kurumu'nun bir anı olarak şöyle söyleyeceği girişim başlamış oldu: "Renold'un yaratıcılığının, dünya genelinde hem sivil hem de endüstriyel yaşam üzerindeki etkisinin ne kadar kapsamlı olduğunun az kişi farkındadır."

Hans Renold'un vizyonu, Birleşik Krallık endüstrisindeki beklentilerle sınırlı değildi ve sonraki yıllarda şirketinin uluslararası genişlemesine başladı.

1885
Hans Renold tarafından blok zincir için bir patent başvurusu yapıldı fakat herkesin serbestçe imal edebilmesi için fikrini bisiklet sanayiine ücretsiz olarak verme kararı aldı. Kuşkusuz bu hayırsever eylemle birçok arkadaş edindi.

Daha sonra Coventry Chain Company'nin (ve en nihayetinde Renold Chains Ltd.'nin) bir parçası olan Brampton Brothers Co., kendi kendini yağlayan bisiklet zincirini denedi.

1888
Hans Renold Co., monte edilmiş zincire yatak pimlerini perçinliyordu.

1889
Hans Renold Co., özel amaçlı bir pul delme makinesi tasarlayıp imal etti.

Hans Renold Co., zincir bileşenleri için bir Kuru Tamburlama (Fıçılama) makinesi tasarlayıp imal etti.

1893
Daha 1893 yılında Hans Renold Co. sertleştirilmiş bileşenler kullanıyordu.

1895
Hans Renold Co., zincir yatak pimlerinin uçlarında Döner Perçin üretmek için bir makine tasarlayıp imal etti.

Hans Renold için Ters dişe (sessiz zincir) duyulan ihtiyaç belliydi ve bunun sonucunda 1895 yılında patentini almış oldu. Her ne kadar zincir tasarımının yerini ilerleyen yıllarda kaymalı mafsal bağlantılarına sahip sessiz zincirin almasına rağmen, böyle bir zincirin ortaya çıkmasında etkili oldu.

Hans Renold Co., zincir bileşenleri için bir Yaş Tamburlama (Fıçılama) makinesi tasarlayıp imal etti.

1896
Hans Renold Co., zincirleri için bir deney yükleme test makinesi tasarlayıp imal etti.

Mühendislikte genel uygulamanın haftada 52 saat veya daha fazla olduğu zamanlarda Hans Renold Co. 48 saat uygulamasını getirdi.

1899
Hans Renold Co., yatak pimindeki uç girinti özelliği için patent çıkardı.

Brampton Brothers Ltd., pek çok bisiklet zincirinin temel olarak aldığı bütünleşik burç / iç pul zincirinin patentini aldı.

Hans Renold Co. İşyeri Kantini uygulamasını getirdi.

Hans Renold Co., 1899 yılına ait patentlerinde yuvarlak uçlu kademeli (yani omuzlu) yatak pimini piyasaya sürdü.

1900
Hans Renold Co., bir Konik İşleme Makinesi tasarlayıp imal etti.

1903
Hans Renold Ltd. şirketi kuruldu.

1905
Hans Renold Ltd. zincir parçaları üzerinde darbeli testler gerçekleştirdi.

Hans Renold Ltd., monte edilmiş iç baklalarda kullanılmak üzere bir Yarı Otomatik Zımbalama Makinesi tasarlayıp imal etti.

1906
Hans Renold Ltd., yaklaşık 60 yıl boyunca işin kayda değer bir parçası olan zıvana blok zincirleri (ve ilgili teçhizatı) tedarik etmeye başladı.

Yeni bir fabrikanın inşası sırasında Hans Renold Ltd., havai aktarım hatlarından kayışlı tahriklerini kullanmak yerine havai zincirli tahrikler tasarlayıp kurdu.

Hans Renold Ltd., zincir montajı için özel amaçlı makineler tasarlayıp imal etmeye başladı.

Hans Renold Ltd., zincir çarklarının imalatına başladı.

Hans Renold Ltd., yatak pimleri için puntasız bir taşlama makinesi geliştirdi. Bu, puntasız taşlama cihazlarının makine atölyesi uygulamalarında şimdilerde ana unsur hâline gelmelerinden çok önceydi.

Coventry Chain Company Ltd. (daha sonra Renold grubunun bir parçası olacak olan), tel şeritten şekillendirilmiş helisel (spiral) makaranın patentini aldı.

1907
Hans Renold Ltd., makaralı zincir çarkları için yeni bir diş şekli geliştirdi.

1909
Hans Renold Ltd. zincir parçaları üzerinde Burulma Testi gerçekleştirdi.

Hans Renold Ltd. (ve öncülleri), Uçaklar için tahrik zinciri tedarik etmeye başladı.

Hans Renold, Hans Renold Sosyal Birliği'ni kurdu.

1910
Hans Renold Ltd., zincir pullarının menevişlenmesi için bir Tambur (Fıçı) tasarlayıp imal etti. Menevişli pullar, Hans Renold zincirinin uzun yıllardan beri bir özelliği oldu.

1912
Hans Renold Ltd., yatak pimlerinin uç yumuşatma işlemine başladı; Renold Rakiplerinin çoğu ise bu özelliği ancak şimdilerde kullanmaya başlamıştır.

Hans Renold Ltd., halk arasında daha çok Big Ben (bu arada 1856'da inşa edilmiştir) olarak bilinen Westminster Sarayı'ndaki Büyük Saat Kulesi için zinciri tedarik etti.

1913
Hans Renold, Amerika Birleşik Devletleri tarafından küçük değişikliklerle Standart profil olarak kabul edilen geliştirilmiş zincir dişli diş profilini dünyaya tanıttı.

Hans Renold Ltd., zincir yorulma dayanımının değerlendirilmesi için bir Yorulma Test Cihazı tasarlayıp imal etti.

1914
Hans Renold Ltd., esnek zincirli kavramaları tasarlayıp patentini aldı. Bu ürün günümüzde hâlâ dünya çapında kullanılmaktadır.

1915 
1915'te Hans Renold Ltd., ortası daraltılmış zincir pulları ve düz yan pullara sahip zincirler imal ediyordu.

Hans Renold Ltd., zincirleri için Alıştırma makinesi tasarlayıp imal etti.

Hans Renold Ltd., bugün artık kanıksanmış olan Stok Tahrik sistemini piyasaya sürdü.

1916
Hans Renold Ltd., Dış Yüzeyi Serleştirilmiş pimlere sahip zincir tedarik ediyordu.

Hans Renold Ltd., ters dişli (sessiz) zincirinin dilimli burç tasarımının patentini aldı.

1916 civarında Coventry Chain Company Ltd., tank araçlarında kullanılmak üzere palet zincirleri geliştirip imal etti.

1917
Hans Renold Ltd., 1917'de konik (yani ucu sivriltilmiş) burç çaplarına sahip olarak yine dünyaya öncülük ediyordu. İlk konik işleme makinesi Mayıs 1900'de tasarlanıp imal edildi (yukarıya bakınız).

1918
Hans Renold Ltd., motosikletlerde kullanılmak üzere ekstra güçlü zincirler üretti.

1922
Hans Renold Ltd. bir Burç Bükme Makinesi tasarlayıp imal etti.

1925
İlk büyük bir rakibin iktisabı, 1925'te, Calais'deki Fransız imalat yan kuruluşu ile birlikte Brampton Brothers Limited'in satın alındığı ve operasyonun daha önce Coventry'de kurulan üretim tesisi ile birleştiği zaman gerçekleşti.

1927
Burç iç / pul güvenliğini arttırmak için Hans Renold Ltd., 1927'de "kamalı" patentini aldı. Bu özellik bugün hâlâ kullanılmaktadır.

Hans Renold Ltd., A.I.D. Muayene Sertifikaları düzenlemeye ilişkin düzenlemeler ve benzer şekilde onaylanmış bir A.R.B muayene kurumu kapsamında onaylandı.

1930
Birleşmeyle Renold and Coventry Chain Co. Ltd şirketi kuruldu.

1932
Renold and Coventry Chain Co. Ltd tarafından tedarik edilen zincirler, bazılarının çifte eğimli olduğu (yani her iki taraf) da pahlı pullara sahipti.

Renold and Coventry Chain Co. Ltd, çift kanatlı zincirin ilk tasarımının patenti aldı (1928'de başvurusu yapılan patent).

1933
Renold and Coventry Chain Co. Ltd, çentikli burca sahip zincirler tedarik etti.

1945
Whitney Chain & Mfg. Co. (daha sonra Renold grubunun bir parçası oldu) bugün hâlâ dünya genelinde kullanılan kutu-yazıcı zincirin patentini aldı.

Perry Chain Co. Ltd. kuruldu.

1947
1947'de Renold, yurtdışındaki ilk yeşil alan imalat faaliyetini Avustralya'nın Melbourne kentinde kurdu ve bunu Avusturya, Danimarka, Malezya, Yeni Zelanda, Singapur, Güney Afrika, İsveç ve İsviçre'de yapılan diğer satış ve bazen de üretim faaliyetleri izlemiştir.

1950
Renold and Coventry Chain Co. Ltd zincir pullarında raybalı delikler vardı.

1954
Şirket, Renold Chains Ltd. oldu.

Renold Chains Ltd., 1954 yılı patentleri ile geliştirilmiş çift kanatlı zincir tasarımlarını piyasaya sürdü.

1955
Renold, Birleşik Krallık - Calder Hall'a nükleer enerjinin getirilmesiyle Oldham 1956'daki Anchor Chain şirketini satın aldı. Renold Chains Ltd., kremayer dişli çubuğu kaldırma zincirlerinin tedarikiyle Nükleer Çağ'a girdi.

1959
Renold Chains Ltd., zincir pullarının imalatında aşamalı kalıp takımlarının (yani, takip takımlarının) zincir endüstrisindeki mucitleriydi. 1959'da bu yöntemle 1,0" ile 1,5" arasındaki hatvelere sahip zincir pulları üretilmekteydi. Küçük hatveli zincir pulları bu işlemle yıllar önce üretilmeye başlanmıştı.

1963
1963 yılında Renold, Almanya'daki en büyük ve en köklü zincir imalatçılarından Einbeck'ten Arnold and Stolzenberg GmbH şirketini satın aldı.

1964
Renold Group'un önemli bir stratejik gelişimi, John Holroyd and Co Ltd'nin 1964'te satın alınmasıydı ve bu, sırf zincir imalatından tam bir güç aktarım ürünleri yelpazesi ve hassas takım tezgâhları imalatı ve tedarikine geçişin başlangıcı oldu. Başka satın alımlar daha fazla dişli grubu, kaplin, kavrama, fren, değişken hızlı tahrik ve çeşitli hidrolik ürünleri Gruba kazandırdı.

1967
Şirketin unvanı artık Renold Ltd oldu.

Renold, sinterlenmiş burçlara sahip Yağsız zincir ürün gamı geliştirir.

1970
Renold, çok istasyonlu ekstrüderleri kullanarak tahrik zincirine ait makaraların soğuk ekstrüzyonuna başlar.

1975
Renold, GP Motosiklet Zincirlerini piyasaya sürer.

1977
Renold, pulların sert bilye zımbalanmasına yönelik bir makine tasarlayıp imal etti.

Renold, Kanada - Vancouver'daki ünlü Gastown Buharlı Saati için zinciri tedarik eder.

1981
Thames'te bir sel önleme uygulaması olan Dartford Çayı Bariyeri'ne Renold zinciri takıldı.

1987
Renold, BS:5750 (daha sonra ISO:9002 olacak) alan ilk zincir şirketi olur.

Renold puntalı burcu piyasaya sürer.

1989
Renold, burç soğuk ekstrüzyon sürecine konik işleme özelliğini getirir.

1996
Renold, Halifax'taki Holset couplings şirketini satın alıp ve şirketin adını Renold Hi-Tec Couplings olarak değiştirdi.

Renold, zincir için Smartlink veri kayıt kavramını getirir.

1998
Aralık 1998'de Renold, Birleşik Krallık'ta Jones & Shipman plc şirketini ve beraberinde hassas üretim yelpazesi ve takımhane taşlama takımları, ABD'de Edgetek'in "üstün aşındırıcılı" takım tezgâhları ve Birleşik Krallık'ta Goodwin'in elektronik kontrol sistemlerini satın aldı.

Renold, Big Ben için yedek replika zincir imal eder.

Renold, büyük hatveli burçların ve makaraların soğuk ekstrüzyonuna başlar.

Renold, Syno az bakım gerektiren zinciri piyasaya tanıtır.

2000
Mart 2000'de Renold, ABD'de öncü bir endüstriyel zincir üreticisi olan Jeffrey Chain Corp. şirketini satın aldı. Jeffrey Chain'in güçlü ABD markaları ve güç aktarım ekipmanları ABD'li büyük distribütörler ve orijinal malzeme üreticileriyle ilişkileriyle köklü ilişkileri bulunur.

Nisan 2000'de Renold, yepyeni yüksek performanslı tahrik zinciri Renold Synergy'yi piyasaya sundu. Bu benzersiz tasarım, rakipsiz aşınma direnci ile standart tahrik zincirlerinden önemli ölçüde daha iyi performans gösterir.

2001
Zincir fabrikaları ISO:14001 sertifikası aldı.

Renold, zincir aşınma izleme cihazının patentini alır.

2003
Renold Synergy ürün gamı yeni ve geliştirilmiş özellikler içerir.

2004
Polimer burçlu tahrik zincirleri, Renold Syno bakım gerektirmeyen zincirinin bir parçası olarak piyasaya sunuldu.

2005
Thames'te bir sel önleme uygulaması olan Dartford Çayı Bariyeri'ne Smartlink takıldı.

2007
Renold plc, düşük maliyetli ekonomide bir üretim üssü kurmak için Çin'de Hangzhou Shanshui Chain Co. şirketini satın aldı.

2008
Renold plc, Hindistan'daki L.G.Balakrishnan zincir imalat şirketindeki çoğunluk hissesini elde ederek Grubun düşük maliyetli ülkelerde imalat kabiliyetine sahip olma taahhüdünü daha da arttırır.

2010
Renold Synergy, ilk aşınma performansını daha da artıran, özel olarak formüle edilmiş yeni bir yağlayıcıyla tekrar evrim geçirir.

2014 
Renold, standart ataçmanlı zincir için 72 saatlik hızlı yanıt hizmetini başlattı.

2015
Renold Genel Merkezi, Manchester'daki yeni ve modern ofislere taşınır.

BASAMAK 2020 stratejik planı, önümüzdeki 5 yıl içinde iddialı büyüme planları ile duyuruldu.

2016

Renold, Aventics'ten Dişli Zincir işletmesinin alınmasını tamamlar.

2017

İmalat verimliliğini arttırma taahhüdünün bir parçası olarak Renold, Birleşik Krallık'taki kaplin üretim tesislerini Cardiff'teki mevcut tesiste birleştirir.

Renold Kaplinler, ISO 14001:2015 standartlarına göre sertifika alır. 

Günümüzde Renold, dünya çapında 23'ten fazla ülkede yaklaşık 2.500 kişiyi istihdam etmektedir.