Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki taahhüdümüzün, hissedarlarımızın uzun vadeli çıkarlarının korunmasının sağlanmasının ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyoruz.

Yönetim Kurulu, bölgesel ve iş birimi İcra ekipleri tarafından desteklenen doğrudan liderlik sorumluluğunu alan İcra Kurulu Başkanı ile kurumsal sosyal sorumluluk konusunda genel bir sorumluluğa sahiptir.

Hissedarlar, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklar dâhil olmak üzere işimizdeki tüm paydaşlara karşı sorumlu davranma görevimizin farkındayız. Bu görevimiz:

  • Tüm iş ilişkilerimizde etik bir şekilde hareket etme;
  • Faaliyet gösterdiğimiz topluluklarla birlikte çalışma;
  • Tüm çalışanlarımız için ödüllendirici ve güvenli bir çalışma ortamı sağlama;
  • Ürünlerimizin ve süreçlerimizin çevresel etkilerini en aza indirme taahhüdü içerir.